Image Alt

Cookies & GDPR

POLITICA DE PRELUCRARE A

DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Va asiguram ca respectam confidentialitatea datelor dvs. si de aceea noi Sibiu Reisen SRL, numit in continuare Sibiu Reisen, ne angajam sa protejam orice informatii care identifica sau pot contribui la identificarea unei persoane fizice (“date cu caracter personal”), pe care le colectam, le prelucram si/sau la care avem acces.

Modul in care sunt colectate, procesate si partajate informatiile cu caracter personal depinde de scopurile si temeiurile legale in baza carora se face colectarea si prelucrarea lor, precum si de consimtamantul specific acordat in acest sens de catre dvs.

Acest site, www.t-challenge.ro, este furnizat si administrat de Sibiu Reisen S.R.L., cu sediul social în Sibiu, str. V. Milea, bl.11A, sc. A, et. 3, ap. 7, Romania,  Tel:   +40 720 901 091, email: info@t-challenge.ro

Prin intermediul acestei Politici cu privire la protectia datelor cu caracter personal (denumita in continuare „Politica”) vrem sa ne asiguram ca aveti acces la o informare adecvata cu privire la colectarea si procesarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv a acelor informatii asupra carora avem obligatia sa va informam, asa cum prevad reglementarile in vigoare cu privire la protectia datelor cu caracter personal, incluzand Regulamentul GDPR Nr. 2016/679 The General Data Protection Regulati on (“GDPR”).

Aceasta Politica poate fi completata cu alte informatii furnizate de catre noi, precum si cu alti termeni si conditii care se aplica in acest website sau fata de care v-ati dat consimtamantul prin interactionarea cu noi.

Recomandarile dumneavoastra sunt intotdeauna binevenite.

Ce date prelucram?

In vederea comunicarii de materiale in scop de marketing, sunteti de acord sa ne incredintati date cu caracter personal precum: adresa de e-mail, nume si prenume, numar de telefon.

Va rugam sa nu ne furnizati alte date cu caracter personal decat cele strict necesare scopului precizat in aceasta politica.

Care este scopul si temeiul juridic al prelucrarii?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimtamantul dvs. vor fi colectate si prelucrate de noi exclusiv cu scopul de a va transmite informatii comerciale si materiale in scop de marketing (e.g. informari cu privire la produsele dezvoltate, oferte, felicitari cu ocazia sarbatorilor, alte informari in legatura cu furnizarea produselor, etc.). Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in temeiul consimtamantului dvs. in acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor).

Cine are acces la datele dvs.?

Datele cu caracter personal transmise de dvs. sunt prelucrate de Sibiu Reisen. Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate unor terte persoane.

Cat timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada abonarii la newsletter sau perioada utilizarii serviciilor oferite de Sibiu Reisen.

Care sunt drepturile dvs. retragerea consimtamintelor si dezabonarea?

Dumneavoastra aveti o serie de drepturi in conformitate cu reglementarile de protectie a datelor in vigoare. Anumite drepturi sunt destul de complexe si includ derogari, fapt pentru care este recomandat sa cititi legislatia aferenta precum si directivele emise de catre autoritatile competente pentru a obtine explicatii complete cu privire la aceste drepturi. In caz contrar, puteti gasi un rezumat al drepturilor dvs. in sectiunea de mai jos:

1. Dreptul la accesarea datelor. Aveti dreptul de a obtine confirmarea ca datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu procesate de catre noi. In plus, aveti dreptul sa obtineti informatii mai detaliate in ce priveste datele personale stocate si in ce priveste procesarea lor de catre noi si, in anumite circumstante, aveti dreptul sa obtineti o copie a acestor date personale.

2. Dreptul la rectificarea datelor. Aveti dreptul sa solicitati rectificarea datelor personale incorecte si, tinand cont de scopul in care ele sunt procesate, sa solicitati completarea datelor personale care lipsesc.

3. Dreptul la stergerea datelor. In anumite cazuri aveti dreptul la stergerea datelor dvs. personale fara intarzieri nejustificate. Aceste circumstante includ: i) atunci cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau procesate; ii) atunci cand va retrageti consimtamantul pentru procesarea pe baza de consimtamant; iii) atunci cand procesarea este in scopuri de marketing direct si; iv) atunci cand datele personale au fost procesate fara respectarea legislatiei in vigoare. Totusi, exista anumite derogari generale de la dreptul de stergere a datelor. Aceste derogari generale includ cazurile in care procesarea este necesara: i) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare si informare; ii) pentru indeplinirea obligatiilor legale sau; iii) pentru stabilirea, exercitarea si apararea revendicarilor legale.

4. Dreptul la restrictionarea procesarii. In anumite cazuri aveti dreptul la restrictionarea procesarii datelor dvs. personale. Acolo unde procesarea a fost restrictionata, noi putem continua sa stocam datele dvs. personale. Altfel, noi le vom procesa numai atunci cand: i) avem consimtamantul dvs.; ii) sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale; iii) sunt necesare pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, sau; iv) din considerente importante care vizeaza interesul public.

5. Dreptul la portabilitatea datelor. In masura in care cadrul legal pentru procesare este reprezentat de consimtamantul dvs. si aceasta procesare este realizata prin mijloace automatizate, aveti dreptul sa obtineti datele dvs. cu caracter personal intr-un format structurat, folosit in mod uzual si compatibil cu dispozitivele de citire generice. Totusi, acest drept nu se aplica acolo unde exercitarea lui ar afecta in mod negativ drepturile si libertatile altora.

6. Dreptul la obiectie. Aveti dreptul sa obiectati cu privire la procesarea datelor dvs. personale din considerente specifice situatiei dvs. individuale, dar numai in masura in care temeiul legal pentru procesare e acela ca procesarea este necesara: i) pentru desfasurarea unei actiuni in interesul public sau in exercitiul oricarei autoritati oficiale investite sau; ii) in scopul intereselor legitime urmarite de catre noi sau de catre o entitate terta. Intr-un astfel de caz noi vom inceta procesarea datelor personale, cu exceptia situatiei cand putem demonstra considerente legitime convingatoare pentru procesare care au precedenta in raport cu interesele, drepturile si libertatile dvs., sau atunci cand procesarea are ca scop stabilirea, exercitarea si apararea revendicarilor legale.

Aveti de asemenea dreptul sa obiectati cu privire la procesarea de catre noi a datelor dvs. personale in scopuri de marketing direct. Daca ridicati o astfel de obiectie, noi vom inceta procesarea datelor dvs. personale in acest scop.

7. Dreptul la retragerea consimtamantului. In masura in care temeiul legal pentru procesarea datelor decurge din consimtamantul dvs., aveti dreptul sa va retrageti in orice moment din acel consimtamant.

In cazul in care va retrageti dintr-un consimtamant acordat, noi vom inceta procesarea datelor dvs. personale, in afara cazurilor si in masura in care continuarea procesarii este permisa sau obligatorie in conformitate cu reglementarile de protectie a datelor in vigoare sau cu alte legi si reglementari care se aplica in acest context. Retragerea de catre dvs. a consimtamantul acordat nu va afecta sub nici o forma temeiul legal in baza caruia s-a facut procesarea inainte de retragerea consimtamantului.

Daca va abtineti de la furnizarea consimtamintelor necesare sau, daca va retrageti ulterior din aceste consimtaminte, acest lucru poate avea ca o consecinta faptul ca nu veti mai putea beneficia de o parte din oferta de servicii furnizate de noi.

8. Dreptul de a face plangere la autoritatea de supraveghere a protectiei datelor. Aveti dreptul sa inregistrati oricand o plangere la autoritatea locala de supraveghere a protectiei datelor. Autoritatea de supraveghere a protectiei datelor in Romania este:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, Bucuresti, Romania

Telefon: +40318059211

Website: http://www.dataprotection.ro/

Facem tot posibilul sa ne asiguram ca va protejam datele dvs. personale, sa va informam despre modul in care procesam datele dvs. cu caracter personal si sa ne conformam cu reglementarile de protectie a datelor in vigoare. In cazul in care aveti nemultumiri cu privire la prelucrarea si protejarea datelor dvs. personale sau cu privire la informatiile pe care vi le-am furnizat, va incurajam sa ne sesizati in acest sens pentru ca noi sa putem imbunatati serviciile. Va rugam de asemenea sa ne contactati fara ezitare atunci cand vreti sa va exercitati drepturile dvs..

Va rugam sa ne contactati prin intermediul datelor de contact enumerate la inceputul documentului. De asemenea va rugam sa ne furnizati informatiile relevante pentru procesarea solicitarii dvs., inclusiv numele intreg si adresa e-mail, astfel incat noi sa va putem identifica. Vom da curs solicitarii dvs. fara intarzieri nejustificate.

Va puteti retrage oricand dintr-un consimtamant referitor la primirea newsletterelor etc. si va puteti dezabona de la o lista de e-mail urmand instructiunile din orice e-mail sau comunicare primita de la noi.

Cum sunt stocate datele dumneavoastra?

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerintelor legale și in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Toate documentele care conţin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi arhivare stabilite prin reglementarile legale in vigoare şi prin proceduri interne.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:

1. a) LEGALITATE, ECHITATE ŞI TRANSPARENŢĂ. Datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;

2. b) LIMITĂRI LEGATE DE SCOP. Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

3. c) REDUCEREA LA MINIMUM A DATELOR. Datele prelucrate trebuie sa fie adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (“”);

4. d) Prelucrarea datelor trebuie sa fie exacta şi, în cazul în care este necesar, datele trebuie să fie actualizate; se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere;

5. e) LIMITĂRI LEGATE DE STOCARE. Datele prelucrate vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;

6. f) INTEGRITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE. Datele vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Cum aveti acces la datele dvs.?

Puteti modifica datele furnizate prin transmiterea unui mail la info@t-challenge.ro.

Va puteti dezabona de la newsletter prin selectarea optiunii <dezabonare>, din subsolul oricarui newsletter transmis.

Pentru orice intrebari sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ati transmis, inclusiv in vederea exercitarii drepturilor pe care le aveti, astfel cum sunt acestea mentionate in cadrul sectiunii anterioare (e.g. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, stergere), ne puteti contacta la adresa: info@t-challenge.ro.

Sibiu Reisen va furniza informatiile in format electronic atunci cand este posibil, cu exceptia cazului in care solicitati un alt format.

Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si masuri luate in exercitarea de catre dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Sibiu Reisen gratuit. Cu toate acestea, in cazul in care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, Sibiu Reisen poate: (i) fie sa perceapa o taxa tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate; (ii) fie sa refuze sa dea curs cererii.

Va multumim!

Prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de Sibiu Reisen conform prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.

About this cookie policy

This Cookie Policy explains what cookies are and how we use them, the types of cookies we use i.e, the information we collect using cookies and how that information is used, and how to control the cookie preferences. For further information on how we use, store, and keep your personal data secure, see our Privacy Policy.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website
Learn more about who we are, how you can contact us, and how we process personal data in our Privacy Policy.
Your consent applies to the following domains: t-challenge.ro

What are cookies?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. They are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make it more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

How do we use cookies?

As most of the online services, our website uses first-party and third-party cookies for several purposes. First-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our website are mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

What types of cookies do we use?

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket, and checkout securely.

Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit, etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.

Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.
The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.

Functional: TThese are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing content of the website on social media platforms.

Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

How can I control the cookie preferences ?

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the “Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more about how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

tell me more

Enter your details below and learn about all the perks you get by using Xtrail Explorer.

Or call us for more info:

y