Image Alt

Waiting list

Înregistrările la Transfăgărășan Challenge s-au încheiat în data de 1 iunie 2023. Noi am primit deja solicitări după închiderea înscrierilor, așa că, am decis să deschidem o listă de așteptare, iar in cazul unor retrageri, vom oferi respectivele locuri doritorilor de pe lista de așteptare în ordine cronologică.

Începând din 09.06.2022, ora 18:00 lista de așteptare este deschisă.
Listă nu garantează un loc în competiție.
Lista de așteptare oferă posibilitatea doritorilor să se înregistreze pentru a fi luați în considerare în cazul în care se vor elibera locuri în competiție. Conform regulament, taxa de participare nu se rambursează, dar se poate transfera catre o altă persoană.

Registration for the Transfăgărășan Challenge ended on 1 June 2023. As we have already received applications after the closing of registrations, we have decided to open a waiting list, and in case of any withdrawals, we will offer those places to those on the waiting list in chronological order.

From 09.06.2023, 18:00 the waiting list is open.
The list does not guarantee a place in the competition.
The waiting list offers the opportunity for those wishing to register to be considered if there is a free place in the competition. According to the rules, the participation fee is not refundable but can be transferred to another person.

tell me more

Enter your details below and learn about all the perks you get by using Xtrail Explorer.

Or call us for more info:

y